Situatia HCL publicate online

in mandatul 2020 – 2024

2020

21 hotarari publicate online*

2021

94 hotarari publicate online

2022

88 hotarari publicate online

2023

90 hotarari publicate online

2024

* perioada 27.10 – 29.12.2022

Hotarari de consiliu local mandat 2020-2024 – anul 2023

Hotărârea de Consiliu Local Vizualizare
Hotararea nr 1 din 09.01.2023 – alegere preș. ședință Descarca HCL
Hotararea nr 2 din 09.01.2023 – acoperire deficit bugetar Descarca HCL
Hotararea nr 3 din 09.01.2023 – acoperire gol de casa Descarca HCL
Hotararea nr 4 din 31.01.2023 – acoperire buget pe 2023 Descarca HCL
Hotararea nr 5 din 31.01.2023 – aprobare program investiții 2023 Descarca HCL
Hotararea nr 6 din 31.01.2023 – organigrama primăriei și statul de funcții Descarca HCL
Hotararea nr 7 din 31.01.2023 – normativ carburanți 2023 Descarca HCL
Hotararea nr 8 din 31.01.2023 – plan acț.serv. sociale Descarca HCL
Hotararea nr 9 din 31.01.2023 – criterii ajutoare urgență Descarca HCL
Hotararea nr 10 din 31.01.2023 – repartiz. ore muncă L416 Descarca HCL
Hotararea nr 11 din 31.01.2023 – măsuri anti-marginalizare Descarca HCL
Hotararea nr 12 din 31.01.2023 – rețea școlară Descarca HCL
Hotararea nr 13 din 31.01.2023 – compensații SVSU Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 14 din 31.01.2023 – reprezentanți CL în comisii recepție Descarca HCL
Hotararea nr 15 din 31.01.2023 – Anulare HCL 9/2021 Descarca HCL
Hotararea nr 16 din 23.02.2023 – rectificare buget local Descarca HCL
Hotararea nr 17 din 23.02.2023 – plafonare salarii administrație Descarca HCL
Hotararea nr 18 din 23.02.2023 – încetare mandat Fica Adrian Descarca HCL
Hotararea nr 19 din 23.02.2023 – numire provizorie administrator Apa Serv Top Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 20 din 23.02.2023 – compl. inv. bun. public. supl. apă Dealu Frumos Descarca HCL
Hotararea nr 21 din 23.02.2023 – dare în adm. rețea apă Descarca HCL
Hotararea nr 22 din 23.02.2023 – actualiz. denumiri și supraf. imobile Descarca HCL
Hotararea nr 23 din 23.02.2023 – echipa interv. violență domestică Descarca HCL
Hotararea nr 24 din 23.02.2023 – moderniz. iluminat public Descarca HCL
Hotararea nr 25 din 23.02.2023 – instalare oglinzi convexe Descarca HCL
Hotararea nr 26 din 23.02.2023 – DALI drum halta Rădești – Oprești Descarca HCL
Hotararea nr 27 din 23.02.2023 – DALI ulițe comunale Descarca HCL
Hotararea nr 28 din 23.02.2023 – Compl. invent. foraj Ogrezea Descarca HCL
Hotararea nr 29 din 10.03.2023 – PNRR dotare liceu mobilier Descarca HCL
Hotararea nr 30 din 30.03.2023 – „Argeșul curat” Descarca HCL
Hotararea nr 31 din 30.03.2023 – modificare organigramă Descarca HCL
Hotararea nr 32 din 30.03.2023 – modif. impozite târgul săptăm. Descarca HCL
Hotararea nr 33 din 30.03.2023 – retrib. încasatori târg Descarca HCL
Hotararea nr 34 din 30.03.2023 – comisie eval. secretar primărie Descarca HCL
Hotararea nr 35 din 30.03.2023 – majorare capital Apa Top Serv Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 36 din 30.03.2023 – lucrări hidroamelior. R. Târgului Descarca HCL
Hotararea nr 37 din 30.03.2023 – compl. inv. strada Școlii Ogrezea Descarca HCL
Hotararea nr 38 din 30.03.2023 – regulam. finanț. neramb. org. nonprofit și pers. fizice Descarca HCL
Hotararea nr 39 din 27.04.2023 – alegere preș ședință Descarca HCL
Hotararea nr 40 din 27.04.2023 – rectificare bugetară Descarca HCL
Hotararea nr 41 din 27.04.2023 – utiliz. exc. buget pt. container târg Descarca HCL
Hotararea nr 42 din 27.04.2023 – majorare salarii admin. cu 10% Descarca HCL
Hotararea nr 43 din 27.04.2023 – aprob. DALI „reabilitare primarie” Descarca HCL
Hotararea nr 44 din 27.04.2023 – strateg. locală serv. sociale Descarca HCL
Hotararea nr 45 din 27.04.2023 – regulam. transf. amenzi în muncă folos. comun. Descarca HCL
Hotararea nr 46 din 25.05.2023 – cont înch. exerc. bugetar 2022 Descarca HCL
Hotararea nr 47 din 25.05.2023 – buget Apa Top Serv Stlpeni 2023 Descarca HCL
Hotararea nr 48 din25.05.2023 – organigrama și stat Apa Top Serv Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 49 din 25.05.2023 – sit. financiară Apa Top Serv Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 50 din 25.05.2023 – încludere UAT Stâlpeni în „Drumul carelor” Descarca HCL
Hotararea nr 51 din 25.05.2023 – îndrept. eroare mat. străzi Ogrezea Descarca HCL
Hotararea nr 52 din 25.05.2023 – susț. financ. Asoc Viitorul Rădești Descarca HCL
Hotararea nr 53 din 25.05.2023 – deviz „moderniz. drumuri comunale Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 54 din 25.05.2023 – declarație stații încărc. electrice Descarca HCL
Hotararea nr 55 din 25.05.2023 – colaborare CJ Argeș microbuze școlare Descarca HCL
Hotararea nr 56 din 29.06.2023 – PT+DE „reabilitare primărie” Descarca HCL
Hotararea nr 57 din 29.06.2023 – prelung. mandat admin. Radu Cristinel Descarca HCL
Hotararea nr 58 din 29.06.2023 – declanșare proced. selecție admin. APA TOP SERV STÂLPENI (!) Descarca HCL
Hotararea nr 59 din 29.06.2023 – sprijin financiar nou născuți Descarca HCL
Hotararea nr 60 din 29.06.2023 – îndrept. eroare HCL 35/2023 Descarca HCL
Hotararea nr 61 din 27.07.2023 – alegere preș. ședință Descarca HCL
Hotararea nr 62 din 27.07.20233 – rectificare buget Descarca HCL
Hotararea nr 63 din 27.07.2023 – virări credite bugetare Descarca HCL
Hotararea nr 64 din 27.07.2023 – utiliz. excedent modernizare drumuri Oprești Descarca HCL
Hotararea nr 65 din 27.07.2023 – trecere teren dom public în privat islaz Livezeni Descarca HCL
Hotararea nr 66 din 27.07.2023 – scoatere teren din circuit agricol islaz Livezeni Descarca HCL
Hotararea nr 67 din 27.07.2023 – atrib. contract gestiune deșeuri Descarca HCL
Hotararea nr 68 din 27.07.2023 – concesiune teren Bica C-tin Descarca HCL
Hotararea nr 69 din 27.07.2023 – instalere oglindă convexă str. Orhideelor Descarca HCL
Hotararea nr 70 din 27.07.2023 – instalere oglindă convexă str. Pieței Descarca HCL
Hotararea nr 71 din 27.07.2023 – instalere oglindă convexă str. Școlii Descarca HCL
Hotararea nr 72 din 27.07.2023 – instalere oglindă convexă str. Zmeurei Descarca HCL
Hotararea nr 73 din 27.07.2023 – comisie stabiliere admin. AP TOP SERV STÂLPENI SRL Descarca HCL
Hotararea nr 74 din 11.08.2023 – neasumare achiziție program școli Descarca HCL
Hotararea nr 75 din 23.08.2023 – desemnare Dinu Sorin adm. soc. Mioveni Descarca HCL
Hotararea nr 76 din 31.08.2023 – aprob. deviz. gen. „reabil. primărie” Descarca HCL
Hotararea nr 77 din 31.08.2023 – aprob. docum. „teren sport șc. Livezeni” Descarca HCL
Hotararea nr 78 din 31.08.2023 – complet. taxă WC piață Descarca HCL
Hotararea nr 79 din 31.08.2023 – concesiune teren blocuri Bica Descarca HCL
Hotararea nr 80 din 05.09.2023 – numire admin. AP TOP SERV STÂLPENI SRL Descarca HCL
Hotararea nr 81 din 28.09.2023 – reprez. CA liceul Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 82 din 28.09.2023 – reprez. CEAC liceul Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 83 din 28.09.2023 – acordare burse sociale elevi Descarca HCL
Hotararea nr 84 din 28.09.2023 – aprob. docum. conseciune teren Blocuri Vechi Descarca HCL
Hotararea nr 85 din 28.09.2023 – aviz. Regulam. salubrizare ADI Servsal Descarca HCL
Hotararea nr 86 din 11.10.2023 – alegere preș. șed. Descarca HCL
Hotararea nr 87 din 11.10.2023 – virări credite bugetare Descarca HCL
Hotararea nr 88 din 16.10.2023 – rectificare buget Descarca HCL
Hotararea nr 89 din 16.10.2023 – Focul lui Sumedru Descarca HCL
Hotararea nr 90 din 31.10.2023 – act adiț. contract deșeuri Descarca HCL

Hotarari de consiliu local mandat 2020-2024 – anul 2022

Hotărârea de Consiliu Local Vizualizare
Hotarare nr 1 din 07.01.2022 – desemnare presedinte de sedinta CL Descarca HCL
Hotarare nr 2 din 07.01.2022 – acoperire deficit bugetar Descarca HCL
Hotarare nr 3 din 07.01.2022 – acoperire gol de casa Descarca HCL
Hotarare nr 4 din 07.01.2022 – validare disp. primar rectificare buget Descarca HCL
Hotarare nr 5 din 27.01.2022 – plan act. sociale 2022 Descarca HCL
Hotarare nr 6 din 27.01.2022 – criterii acordare ajutoare Descarca HCL
Hotarare nr 7 din 27.01.2022 – Rep. ore munca L 416/2001 Descarca HCL
Hotarare nr 8 din 27.01.2022 – plan impotr. margin. sociale Descarca HCL
Hotarare nr 9 din 27.01.2022 – decl. util publ. drum H.Radesti – P. Opresti si Arapu – Punte Descarca HCL
Hotarare nr 10 din 27.01.2022 – retea scolara Stalpeni Descarca HCL
Hotarare nr 11 din 27.01.2022 – cofinantare liceu 2% Descarca HCL
Hotarare nr 12 din 27.01.2022 – concesiune cab. stomat. dr. Nitu Descarca HCL
Hotarare nr 13 din 27.01.2022 – spatiu sala asteptare dispensar Descarca HCL
Hotarare nr 14 din 27.01.2022 – preturi apa si canalizare Descarca HCL
Hotarare nr 15 din 24.02.2022 – bugetul UAT Stalpeni 2022 Descarca HCL
Hotarare nr 16 din 24.02.2022 – program investitii rep. reabil. 2022 Descarca HCL
Hotarare nr 17 din 24.02.2022 – organigrama primariei Stalpeni Descarca HCL
Hotarare nr 18 din 24.02.2022 – burse scolare ajutor social Descarca HCL
Hotarare nr 19 din 24.02.2022 – conventia primarilor Descarca HCL
Hotarare nr 20 din 24.02.2022 – normativ cheltuieli carburant primarie Descarca HCL
Hotarare nr 21 din 24.02.2022 – plata voluntari SVSU Stalpeni Descarca HCL
Hotarare nr 22 din 24.02.2022 – comisie evaluare secretar Descarca HCL
Hotarare nr 23 din 24.02.2022 – regulament sponsorizare sport Descarca HCL
Hotarare nr 24 din 24.02.2022 – prelungire scrisoare de garanție Descarca HCL
Hotarare nr 25 din 17.03.2022 – incetare contract conces. CMI Sărăroiu Descarca HCL
Hotarare nr 26 din 17.03.2022 – contract concesiune CMI dr. Tecu Descarca HCL
Hotarare nr 27 din 27.04.2022 – alegere preș. ședință Descarca HCL
Hotarare nr 28 din 27.04.2022 – număr asist. pers. handicap Descarca HCL
Hotarare nr 29 din 27.04.2022 – restrângere SVSU Stâlpeni Descarca HCL
Hotarare nr 30 din 27.04.2022 – bonificație persoane juridice 10% Descarca HCL
Hotarare nr 31 din 27.04.2022 – dare în administrare rețea canaliz. Descarca HCL
Hotarare nr 32 din 27.04.2022 – modificare organig. si salariu Dumitrescu Descarca HCL
Hotarare nr 33 din 27.04.2022 – încetare mandat reprez. Servicii Gen. Mioveni Descarca HCL
Hotarare nr 34 din 27.04.2022 – mandatare reprez. Servicii Gen. Mioveni Descarca HCL
Hotarare nr 35 din 27.04.2022 – zilele curățeniei 2022 Descarca HCL
Hotarare nr 36 din 27.04.2022 – indic.i modern. drum Pițigaia – Rădești Descarca HCL
Hotarare nr 37 din 27.04.2022 – finanț. pub. AS Voința Rădești Descarca HCL
Hotarare nr 38 din 26.05.2022 – încheiere ex. buget.2021 Descarca HCL
Hotarare nr 39 din 26.05.2022 – planul de analiz. acoperire riscuri Descarca HCL
Hotarare nr 40 din 26.05.2022 – p.t.+d.e. construire dispensar uman Descarca HCL
Hotarare nr 41 din 26.05.2022 – p.t.+d.e.+c.s modernizare drum Pițigaia – Rădești Descarca HCL
Hotarare nr 42 din 26.05.2022 – modificare organigramă Descarca HCL
Hotarare nr 43 din 26.05.2022 – regulament radiere – înreg vehicule Descarca HCL
Hotarare nr 44 din 26.05.2022 – atrib. spațiu cab. veter. dr. Zgrebă Descarca HCL
Hotarare nr 45 din 30.06.2022 – progr. PNRR „Iluminat public” Descarca HCL
Hotarare nr 46 din 30.06.2022 – progr. PNRR „Reabil. primărie” Descarca HCL
Hotarare nr 47 din 30.06.2022 – utiliz. exec. bug. dezvoltare Descarca HCL
Hotarare nr 48 din 30.06.2022 – actualizare inventar imobile Descarca HCL
Hotarare nr 49 din 30.06.2022 – regul. apărare incendii Descarca HCL
Hotarare nr 50 din 30.06.2022 – demarare Strategie locală – proceduri Descarca HCL
Hotarare nr 51 din 30.06.2022 – predare canalizare Rădești către Apa Top Serv SRL Descarca HCL
Hotarare nr 52 din 30.06.2022 – Proiect PNRR „Reabil. primărie” – proceduri Descarca HCL
Hotarare nr 53 din 30.06.2022 – complet. inventar dom. public Descarca HCL
Hotarare nr 54 din 21.07.2022 – alegere președ. ședință Descarca HCL
Hotarare nr 55 din 21.07.2022 – deviz. PNRR „Iluminat public” Descarca HCL
Hotarare nr 56 din 21.07.2022 – trecere în dom. public str. Orhideelor Rădești Descarca HCL
Hotarare nr 57 din 21.07.2022 – Asociere cu Școala Popul. Arte Descarca HCL
Hotarare nr 58 din 03.08.2022 – virări credite (REVOCATĂ) Descarca HCL
Hotarare nr 59 din 25.08.2022 – revocare HCL 58/03.08.2022 Descarca HCL
Hotarare nr 60 din 25.08.2022 – majorare fond de rezervă și utilizare Descarca HCL
Hotarare nr 61 din 25.08.2022 – dare folosință active ACS Viitorul Rădești Descarca HCL
Hotarare nr 62 din 16.09.2022 – rectificare buget local Descarca HCL
Hotarare nr 63 din 29.09.2022 – reprez. ai CL în CA Liceu Stâlpeni Descarca HCL
Hotarare nr 64 din 29.09.2022 – burse sociale elevi Descarca HCL
Hotarare nr 65 din 29.09.2022 – rezil. contr.dr. Nină Carla Diana Descarca HCL
Hotarare nr 66 din 29.09.2022 – conces. cab. medic Marinescu Mihai Descarca HCL
Hotarare nr 67 din 29.09.2022 – constit. ADI – ITI Tinutul Plai Muscelean Descarca HCL
Hotarare nr 68 din 29.09.2022 – conces. Vâlsea Mariana Descarca HCL
Hotarare nr 69 din 29.09.2022 – actual. deviz moderniz. DC47 Rădești – Pițigaia Descarca HCL
Hotarare nr 70 din 29.09.2022 – reprez. al CL în CEAC liceu Stâlpeni Descarca HCL
Hotarare nr 71 din 29.09.2022 – rectificare buget local Descarca HCL
Hotarare nr 72 din 26.10.2022 – alegere preș. ședință Descarca HCL
Hotarare nr 73 din 26.10.2022 – încetare mandat consilier Nae Eugen Descarca HCL
Hotarare nr 74 din 26.10.2022 – util. exced. bugetar Cămin Livezeni Descarca HCL
Hotarare nr 75 din 26.10.2022 – virări de credite bugetare Descarca HCL
Hotarare nr 76 din 26.10.2022 – deleg. serv. colect. transp. gunoi Descarca HCL
Hotarare nr 77 din 26.10.2022 – regulam Comp. Asist. Socială Descarca HCL
Hotararea nr 78 din 03.11.2202 – rectif. bugetară Descarca HCL
Hotararea nr 79 din 03.11.2202 – tarife canalizare Descarca HCL
Hotararea nr 80 din 18.11.2202 – predare ampl. constr. Dispensar nou Descarca HCL
Hotararea nr 81 din 18.11.2202 – document. obv. invest. Dispensar nou Descarca HCL
Hotararea nr 82 din 24.11.2202 – rectific. bugetară Descarca HCL
Hotararea nr 83 din 24.11.2202 – conces. teren Vâlsea M. Descarca HCL
Hotararea nr 84 din 24.11.2202 – protocol colab. Ministerul Muncii Descarca HCL
Hotararea nr 85 din 24.11.2202 – incl. inventar public Cămin Livezeni Descarca HCL
Hotararea nr 86 din 14.12.2022 – rectif. bugetară Descarca HCL
Hotararea nr 87 din 14.12.2022 – taxe – impozite 2023 Descarca HCL
Hotararea nr 88 din 14.12.2022 – docum. modernizare drumuri și finanțarea de la bugetul local Descarca HCL

Hotarari de consiliu local mandat 2020-2024 – anul 2021

Hotărârea de Consiliu Local Vizualizare Vizualizare
Hotarare nr 1 din 07.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 2 din 07.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 3 din 07.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 4 din 07.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 5 din 13.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 6 din 13.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 7 din 28.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 8 din 28.01.2021 (transparenta decizionala) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 9 din 28.01.2021 – anulată prin HCL15/2023 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 10 din 28.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 11 din 28.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 12 din 28.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 13 din 28.01.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 14 din 17.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 15 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 16 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 17 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 18 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 19 din 25.02.2021 (revocata) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 20 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 21 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 22 din 25.02.2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 23 din 25.03.2021 – Cont incheiere an fiscal 2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 24 din 25.03.2021 – Compensatii bani voluntari ISU Stalpeni Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 25 din 25.03.2021 -Comisie evaluare secretar Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 26 din 25.03.2021 – Regulament acreditare (revocata) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 27 din 19.04.2021 – Bugetul pentru 2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 28 din 19.04.2021 – Programul de investitii, reparatii, reabilitari, achizitii Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 29 din 19.04.2021 – Organigrama Primariei Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 30 din 19.04.2021 – Salarizare aparat administrativ 2021 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 31 din 19.04.2021 – Masuri administrative, pastrarea linistii si curateniei, amenzi Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 32 din 19.04.2021 – Actiuni de curatenie (aprilie 2021) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 33 din 19.04.2021 – Burse de merit invatamant preuniversitar Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 34 din 10.05.2021 – Desemnare presedinte sedinta Tanase Valerica Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 35 din 10.05.2021 – Neasumare responsabilitati Program Scoli Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 36 din 07.06.2021 – Scoatere circuit agricol pasune Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 37 din 07.06.2021 – Scoatere evidenta amenzi persoane decedate Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 38 din 07.06.2021 – Procedura publicare datornici PJ Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 39 din 07.06.2021 – Cheltuieli Studiu fezabilitate dispensar Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 40 din 07.06.2021 – Inchiriere pajisti Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 41 din 07.06.2021 – Concesiune teren balcon Turcu Ionela Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 42 din 07.06.2021 – Revocare HCL 19/2021 raport asistenti Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 43 din 07.06.2021 – Numire administrator SC APA TOP SERV STALPENI SRL Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 44 din 07.06.2021 – Reprez. Stalpeni la SC Servicii Generale Mioveni SRL Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 45 din 07.06.2021 – Numire Panainte Lucian Comisia de Apa Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 46 din 07.06.2021 – Revocare HCL 26/2021 – Reg. Acreditare Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 47 din 30.06.2021 – Rectificare buget Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 48 din 30.06.2021 – Redevente si inchiriere Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 49 din 30.06.2021 – Completare inventar bunuri publice Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 50 din 30.06.2021 – Studiu oportunitate conces. blocuri vechi Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 51 din 30.06.2021 – Licitatie spatiu hala agro. targ Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 52 din 30.06.2021 – Docum. tehn.-econ. teren sport sc. Livezeni Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 53 din 30.06.2021 – Extindere sistem supravegh. video Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 54 din 30.06.2021 – Model delegatie comisie apa Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 55 din 29.07.2021 – Docum. teh. canalizare Blocuri vechi Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 56 din 29.07.2021 – Legitimatii alesi local Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 57 din 29.07.2021 – Rectificare salarii administratie Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 58 din 30.09.2021 – Alegere presedinte de sedinta dl. Cutic Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 59 din 30.09.2021 – Rectificare bugetara Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 60 din 30.09.2021 – Achizitie Dacia Duster Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 61 din 30.09.2021 – Actualizare devize investitii Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 62 din 30.09.2021 – Documentatie Pupl. sursa de apa Dealu Frumos Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 63 din 30.09.2021 – Acordarea unei burse de ajutor social elevi Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 64 din 30.09.2021 – Reprezent. Cons. Admin. Liceu Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 65 din 30.09.2021 – Intocm. docum. Rep. Punte Piet. Radesti, Livezeni Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 66 din 30.09.2021 – Docum. drum Radesti – Pitigaia Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 67 din 19.10.2021 – Virari de credite Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 68 din 19.10.2021 – Deviz canaliz. Opresti – Stalpeni Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 69 din 19.10.2021 – Deviz canaliz. Livezeni – Dealu Frumos Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 70 din 19.10.2021 – Deviz canaliz. Ogrezea Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 71 din 19.10.2021 – Deviz moderniz. drumuri comunale Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 72 din 28.10.2021 – Rectificare buget local Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 73 din 28.10.2021 – Transfer mijl. fixe liceu Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 74 din 28.10.2021 – Utilizare fond rezerva buget Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 75 din 28.10.2021 – Completare inventar bunuri publice Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 76 din 28.10.2021 – Intocmire PT Dispensar Uman Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 77 din 28.10.2021 – Avizare Strategie deseuri Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 78 din 28.10.2021 – Aprobare doc. th. repar. canaliz. Blocuri Noi Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 79 din 28.10.2021 – Aprobare doc. th. suplimentare apa Dealu Frumos Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 80 din 05.11.2021 – Des. reprez. comisie concurs dir. liceu Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 81 din 25.11.2021 – Rectificare buget local Descarca HCL
Hotarare nr 82 din 25.11.2021 – Utilizare excedent bugetar Descarca HCL
Hotarare nr 83 din 25.11.2021 – Stabilire impozite si taxe 2022 Descarca HCL
Hotarare nr 84 din 25.11.2021 – Incetare mandat admin. Cretu Iulian Descarca HCL
Hotarare nr 85 din 25.11.2021 – Prel. concesiune CMI Sararoiu C.M. Descarca HCL
Hotarare nr 86 din 25.11.2021 – Numire Fica Adrian adm. soc. utilitati Descarca HCL
Hotarare nr 87 din 10.12.2021 – Utilizare fond rezerva Descarca HCL
Hotarare nr 88 din 13.12.2021 – Rectificare bugetara Descarca HCL
Hotarare nr 89 din 20.12.2021 – Rectificare bugetara Descarca HCL
Hotarare nr 90 din 20.12.2021 – Validare Disp. Primar. rectificare buget Descarca HCL
Hotarare nr 91 din 20.12.2021 – Casare bunuri dom. privat al comunei Descarca HCL
Hotarare nr 92 din 20.12.2021 – Organigrama primaria Stalpeni Descarca HCL
Hotarare nr 93 din 20.12.2021 – Reglem. prest. serv. contravenienti Descarca HCL
Hotarare nr 94 din 20.12.2021 – Norme tehnice urbanism Descarca HCL

Hotarari de consiliu local mandat 2020-2024 – anul 2020

Hotărârea de Consiliu Local Vizualizare Vizualizare
Hotarare nr 1-3 din 27.10.2020 Descarca HCL
Hotarare nr 4-5 din 02.11.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 6 din 12.11.2020 (ROF CL) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 7 din 12.11.2020 (Taxe si impozite 2021) Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 8-11 din 18.11.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 12 din 27.11.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 13 din 27.11.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 14 din 27.11.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 15 din 02.12.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 16 din 14.12.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 17 din 14.12.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 18 din 17.12.2020 Descarca HCL Descarca PV
Hotarare nr 19 din 23.12.2020 Descarca HCL
Hotarare nr 20 din 23.12.2020 Descarca HCL
Hotarare nr 21 din 29.12.2020 Descarca HCL Descarca PV

Actualizat în 19.11.2023

Sursa: C.J. Arges