Rapoarte de activitate facute publice de alesii locali

in mandatul 2020 – 2024

pentru anul 2020

3 rapoarte

pentru anul 2021

11 rapoarte

pentru anul 2022

12 rapoarte

pentru anul 2023

Rapoarte de activitate ale alesilor locali depuse în anul 2023 pentru anul 2022

Numele si prenumele Raport de activitate
Cutic Constantin Descarca
Dima Florin Descarca
Dumitru Constantin Descarca
Machedon Mariana (viceprimar) Descarca
Mesteacăn Eugen (administrator public) Descarca
Nedelcu Silviu Descarca
Nicolae Gheorghe Descarca
Sora Bogdan Descarca
Stăncescu Ion Descarca
Tănase Valerică Descarca
Tudosescu Elena Descarca
Voican Laura Descarca

Rapoarte de activitate ale alesilor locali depuse în anul 2022 pentru anul 2021

Numele si prenumele Raport de activitate
Cutic Constantin Descarca
Dima Florin Descarca
Dima Ion Descarca
Dumitru Constantin Descarca
Machedon Mariana (viceprimar) Descarca
Mesteacăn Eugen (administrator public) Descarca
Nedelcu Silviu Descarca
Sora Bogdan Descarca
Stancescu Ion Descarca
Tudosescu Elena Descarca
Voican Laura Descarca

Rapoarte de activitate ale alesilor locali depuse în anul 2021 pentru anul 2020

Numele si prenumele Raport de activitate
Cutic Constantin Descarca
Machedon Nicoleta (viceprimar) Descarca
Nedelcu Silviu Descarca

Extras din Codul Administrativ

ARTICOLUL 222 Buna-credinta si fidelitatea

Consilierii locali si consilierii judeteni, aflati in serviciul colectivitatii locale, precum si primarii si presedintii consiliilor judetene, dupa caz, in calitatea lor de reprezentanti legali ai unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

ARTICOLUL 225 Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alesii locali

(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local, respectiv in consiliul judetean o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Fiecare primar prezinta anual, in fata autoritatii deliberative, un raport privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare presedinte al consiliului judetean prezinta anual in fata autoritatii deliberative un raport privind modul de indeplinire a atributiilor sale.

ARTICOLUL 142 Delegatul satesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele consiliului local de un delegat satesc. Delegatul satesc este asimilat alesilor locali.

ARTICOLUL 241 Contraventii si sanctiuni

(1) Constituie contraventii la dispozitiile prezentei sectiuni, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

d) neprezentarea de catre alesii locali a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor;

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor, instituirea masurilor de remediere, urmarirea indeplinirii masurilor de remediere si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local, in conditiile legii.

Data completarii datelor: 05.08.2023

Sursa: CJArges