Primaria Comunei Stâlpeni, Argeș

INFORMATII DESRE PRIMARIA

comunei Stalpeni

Ce este Primaria?

Primaria este cladirea in care isi are sediul conducerea unei administratii locale.

Primaria Stalpeni

Ce face administratia publica locala?

Este o guvernare a unei unitati administrativ-teritoriale (UAT) bazata pe principiile autonomiei locale si descentralizarii, independenta de puterea executiva a tarii. Ea se supune supune doar legii si ia decizii in interesul comunitatii locale pe baza unor proceduri ce ar trebui sa fie transparente si sustenabile.

In principiu ea este compusa dintr-un consiliu local, care ia decizii si un primar, care sesizeaza consiliul local despre problemele localitatii si care pune in practica hotararile de consiliu local.

Membrii consiliului local si primarul sunt alesi, in conditiile legii, pentru un mandat de maxim 4 ani. Nu exista o limitare privind numarul de mandate la care se poate candida.

Pentru buna functionare a administratiei locale, pe langa primar, viceprimar (este ales dintre consilieri) si consilieri, in cadrul primariei isi desfasoara activitatea personalul cu rol de executie: secretar, contabil, inspector social, etc. Organizarea primariei se decide de catre consiliul local, de regula, la inceputul fiecarui an si este bugetata din surse interne sau externe.

Activitatea administratiei locale este coordonata de catre consiliul judetean, care este ales si functioneaza in conditiile legii.