Viceprimarul localitatii Stalpeni este dna. MACHEDON MARIANA NICOLETA

Consilier local ales din partea Partidului Social Democrat, votata viceprimar de catre majoritatea consilierilor locali in functie

Machedon Mariana Nicoleta (foto: facebook)

Rolul si atributiile viceprimarului sunt prevazute in Codul administrativ din 03.07.2019 publicat in M.Of. al Romaniei si in vigoare de la 05 iulie 2019.

Viceprimarul este o functie de demnitate punblica, subordonata primarului si, in situaţiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia. In situaţia in care il inlocuieste, acesta exercita toate sau parte din atribuţiile ce ii revin acestuia.

Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, urmand a se consemna prin hotarare a consiliului local.

Comunele au, de regula, un singur viceprimar.

Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul işi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitaţile specifice funcţiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de catre consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in funcţie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in funcţie. La deliberarea şi adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participa şi voteaza consilierul local care candideaza la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul in funcţie a carui schimbare se propune.

Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. in cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept şi mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Declaratii de avere si de interese

Anul Declaratia de avere Declaratia de interese
2021 Descarca Descarca
2020 Descarca Descarca
2019 Descarca Descarca
2018 Descarca Descarca
2017 Descarca Descarca
2016 Descarca Descarca
2015 Descarca Descarca
2014 Descarca Descarca
2013 Descarca Descarca
2012 Descarca Descarca

Surse: C.J. Arges, Agentia Nationala de Integritate, Facebook