Informatii Asistenta Sociala – anul 2021

Anunt catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – zilieri comuna Stalpeni Vizualizare
Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala Vizualizare
Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Vizualizare
Acte necesare depunerii ajutorului social Vizualizare

AJUTOARE DE INCALZIRE A POPULATIEI

acordate in mandatul 2016 – 2020

Platitor: Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Arges

Perioada: lunile noiembrie – martie anul urmator

2016

101
beneficiari*

2017

71
beneficiari*

2018

31
beneficiari*

2019

30
beneficiari*

2020

0
beneficiari**

Nota: *nu se cunoaste valoarea acestor ajutoare; **se acorda incepand cu noiembrie 2020.

Conditiile de acordare si cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt reglementate de Ordonanta de urgenta 70/2011. Primaria Stalpeni nu a pus la dispozitie decat numarul de dosare, nu si valoarea acestora si beneficiarii.

AJUTOARE DE URGENTA

acordate in mandatul 2016 – 2020

Platitor: Primaria Stalpeni

S-au acordat in baza HCL Stalpeni nr. 10/2016, HCL Stalpeni nr. 7/2017, HCL Stalpeni nr. 9/2018, HCL Stalpeni nr. 111/2018, HCL Stalpeni nr. 106/2019. Niciuna din aceste hotarari de consiliu local nu sunt publice.

2016

7
dosare

6.000 lei

2017

4
dosare

2.500 lei

2018

2
dosare

1.500 lei

2019

6
dosare

4.000 lei

2020

1
dosar

1.000 lei

Nota: Legea 416/2001, art. 28, aln. 2 prevede urmatoarele: „Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local.” Nu se cunosc situatiile in care primarul este imputernicit de Consiliul Local Stalpeni pentru a acorda prin dispozitii proprii, fara sa consulte CL, aceste ajutoare.

AJUTOARE DE INMORMANTARE

acordate in mandatul 2016 – 2020

Platitor: Primaria Stalpeni

Nu se cunoaste baza legala pentru ca acestea exced dispozitiile legii 416.2001 si ar trebui reglementate prin HCL

2016

1
dosar

500 lei

2017

4
dosare

2.000 lei

2018

4
dosare

2.000 lei

2019

1
dosar

500 lei

2020

8
dosare

5.000 lei

Surse:

Adresa nr. 4/L544/10.07.2020 Descarca
Adresa nr. 4/L544/26.08.2020 Descarca

Data completarii datelor: 27.08.2020

Sursa: C.J. Arges