BUGETUL COMUNEI STALPENI

VENITURI PROGNOZATE ÎN BUGETUL LOCAL

in mandatul 2020 – 2024

2021

7.878,5 mii lei

2022

8.452,22 mii lei

2023

8.668,77 mii lei

2024

13.719,15 mii lei

CHELTUIELILE CU ADMINISTRATIA LOCALA

in mandatul 2020 – 2024

2021

2.302,5 mii lei

2022

2.661,80 mii lei

2023

2.892,37 mii lei

2024

3.607,16 mii lei

CONTRACTE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI STÂLPENI

licitații și achiziții directe SICAP

ANUL 2024

Documente despre buget – anul 2024

Denumire Vizualizare
Hotararea nr 2 din 09.01.2024 – acoperire deficit bugetar Descarca HCL
Hotararea nr 3 din 09.01.2024 – acoperire gol de casa Descarca HCL
Hotararea nr 8 din 25.01.2024 – majorare salarii ap. primar cu 5% Descarca HCL
Hotararea nr 10 din 25.01.2024 – achiziții serv. juridice Descarca HCL
Proiect buget anul 2024 supus dezbaterii publice Descarca HCL
Hotararea nr 11 din 08.02.2024 – buget anul 2024 Descarca HCL
Hotararea nr 12 din 08.02.2024 – progr. investiții 2024 Descarca HCL
Hotararea nr 14 din 08.02.2024 – normativ consum carburanți Descarca HCL
Hotararea nr 15 din 08.02.2024 – compens. volunt. SVSU Stâlpeni Descarca HCL
Hotararea nr 16 din 08.02.2024 – decontare tp. funcționari primărie Descarca HCL

CONTRACTE – anul 2024

Denumire Vizualizare
Contract A47 din 02.02.2024 – execuție Modernizare drumuri comunale Descarca
Contract A58 din 08.02.2024 – diriginte șantier Modernizare drumuri comunale Descarca
Contract A61 din 09.02.2024 – asistență tehnică Modernizare drumuri comunale Descarca
Contract de schimb agregate – piatră concasată A114 din 01.03.2024 Descarca
Contract de prestari servicii aux. consultanță „Egali în educație” A115 din 01.03.2024 Descarca
Contract de service și mentenanță sistem tehnic de securitate video A122 din 05.03.2024 Descarca
Contract de servicii vouchere vacanță A123 din 05.03.2024 Descarca
Contract de prestari servicii A151 din 13.03.2024 – documentație protecția muncii Descarca
Contract de prestari servicii A185/93 din 28.03.2024 – servicii promovare Argeș Media Descarca
Contract de prestari servicii A188/158 din 29.03.2024 – mentenanță site comunastalpeni.ro 01.03.2024 – 01.04.2025 Descarca
Contract de furnizare A192 din 01.04.2024 – carburanți Marinos Eko Rodos Descarca
Contract lucrari de executie lucrari A209 din 05.04.2024 – șanțuri Prometeu Descarca
Contract lucrari de executie lucrari A210 din 05.04.2024 – execuție teren de sport Livezeni Descarca
Contract lucrari de mentenanta A97 din 08.04.2024 – mentenanță iluminat public Descarca
Contract de prestari servicii consultanță situații urgență nr. A21/153 din 05.04.2024 Descarca
Contract servicii dirigentie de santier Țirdea Ion protejare drumuri nr. A213/05.04.2024 Descarca
Contract servicii dirigentie de santier Teren sport Livezeni nr. A228/11.04.2024 Descarca
Contract de servicii asistență tehnică Teren sport Livezeni nr. A229/11.04.2024 Descarca
Contract de prestari servicii consultanță pentru canalizare Livezeni-Dealu Frumos nr. A230/11.04.2024 Descarca
Contract de achizitie publica de produse „Egali în educație” nr. A235/221 din 12.04.2024 Descarca
Contract de servicii verificator proiect iluminat public nr. A236/43/12.04.2024 Descarca
Contract de prestari servicii SSM teren de sport Livezeni nr. A245/18.04.2024 Descarca
Contract de exec. lucrari moderniz. iluminat public nr. A274 din 30.04.2024 Descarca
Contract de achizitie publica servicii cadastrale sectoarele 6, 7, 21, 41, 45 nr. A286 din 09.05.2024 Descarca

ANUL 2023

Documente despre buget – anul 2023

Denumire Vizualizare
Proiectul de buget pe anul 2023 Descarca
Bugetul pe anul 2023 Descarca
Program de investiții pentru anul 2023 Descarca
Hotararea nr 16 din 23.02.2023 – rectificare buget Descarca
Hotararea nr 40 din 27.04.2023 – rectificare buget Descarca
Hotararea nr 62 din 27.07.2023 – rectificare buget Descarca
Hotararea nr 63 din 27.07.2023 – virări credite bugetare Descarca
Hotararea nr 87 din 11.10.2023 – virări credite bugetare Descarca
Hotararea nr 88 din 16.10.2023 – rectificare buget Descarca
Hotararea nr 91 din 27.11.2023 – rectificare bugetară diminuare burse școlare Descarca
Hotararea nr 94 din 12.12.2023 – rectificare bugetară Descarca
Hotararea nr 95 din 20.12.2023 – rectificare bugetară Descarca
Execuția bugetară la 31.12.2023 Descarca

CONTRACTE – anul 2023

Denumire Vizualizare
Contract de furnizare carburanți – A106 din 04.02.2023 Descarca
Contract de achizitie publica servicii cadastru – A24 din 07.02.2023 Descarca
Contract de prestari servicii revizurie analiza de risc la securitate fizica primărie 758/A25 din 08.02.2023 Descarca
Contract de prestari servicii specialitate aviz cai ferate A34/7 din 13.02.2023 Descarca
Contract de prestarii servicii promovare plătită ArgesPress – A45/118 din 23.02.2023 Descarca
Contract de servicii realizare releveu primărie – A51 din 28.02.2023 Descarca
Contract de servicii cadastru Școala Livezeni – A52 din 28.02.2023 Descarca
Contract de furnizare produse (multifuncționale) – A60 04 din 03.03.2023 Descarca
Contract de prestari servicii realizare site (comunastalpeni.ro) – A71/107 din 09.03.2023 Descarca
Contract de servicii dezmembrare izlaz Livezeni – A72 din 10.03.2023 Descarca
Contract de servicii estimare cost reparații str. Bratului – A94 din 31.03.2023 Descarca
Contract de servicii estimare cost reparații str. Panselelor – A95 din 31.03.2023 Descarca
Contract lucrari de mentenanta pentru iluminatul public nr A97 din 03.04.2023 Descarca
Contract de servicii vouchere vacanță – A100 din 03.04.2023 Descarca
Contract de furnizare agregate – A105/1102 din 04.04.2023 Descarca
Contract de prestari servicii A108/127 din 04.04.2023 Descarca
Contract de servicii verificator proiect A116 din 05.04.2023 Descarca
Contract de prestari servicii artistice nr A131 din 19.04.2023 Descarca
Contract de prestari servicii A139/111 din 27.04.2023 Descarca
Contract de prestari servicii de proiectare A150/40 din 10.05.2023 Descarca
Contract de servicii A151 din 10.05.2023 Descarca
Contract de servicii A181/1184 din 08.06.2023 Descarca
Contract de servicii A185 din 09.06.2023 Descarca
Contract servicii geotehnice si hidrogeologice A188 din 09.06.2023 Descarca
Contract de furnizare A204/421 din 15.06.2023 Descarca
Contract de servicii A207/846 din 15.06.2023 Descarca
Contract de executie lucrari nr A253 din 18.07.2023 Descarca
Contract de executie lucrari de reparatii A255 din 19.07.2023 Descarca
Contract de executie lucrari nr A257 din 20.07.2023 Descarca
Contract de servicii diriginte de santier A271 din 01.08.2023 Descarca
Contract de servicii diriginte de santier A272 din 01.08.2023 Descarca
Contract de prestari servicii pentru efectuarea analizei de risc A277 din 02.08.2023 Descarca
Contract de executie lucrari de reparatii curente nr A295/148/22.08.2023 Descarca
Contract de servicii nr A300 din 28.08.2023 Descarca
Contract de prestari servicii (transport elevi) nr A310 din 06.09.2023 Descarca
Contract de execuție lucrări Râul Târgului nr A330 din 25.09.2023 Descarca
Contract de servicii platforma VIVA A329/1098 din 25.09.2023 Descarca
Contract de prestări servicii avize stații reîncărcare A377 din 23.10.2023 Descarca
Contract de prestări servicii artistice Focul lui Sumedru A373 din 24.10.2023 Descarca
Contract de prestari servicii deszapezire A417 din 20.11.2023 Descarca

ANUL 2022

Documente despre buget – anul 2022

Denumire Vizualizare
Bugetul pe anul 2022 Descarca
Bugetul pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 – 2025 Descarca
Cont executie buget local – 31.12.2021 (Venituri) Descarca
Cont executie buget local – 31.12.2021 (Cheltuieli) Descarca
Cont executie buget local – 31.12.2021 (Capitolul Invatamant) Descarca
Cont executie buget local – 31.12.2021 (Capitolul Ordine publica si siguranta nationala) Descarca
Cont executie buget local – 31.12.2021 (Capitolul Protectia mediului) Descarca

CONTRACTE – anul 2022

Denumire Vizualizare
Contract de prestari servicii nr A23 din 04.03.2022 Descarca
Contract de prestari servicii verificator proiect nr A25 din 07.03.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A33/97 din 16.03.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A39/463 din 18.03.2022 Descarca
Contract de executie lucrari nr A53/175 din 28.03.2022 Descarca
Contract de executie lucrari pentru obiectivul Suplimentare sursa de apa in sat Dealu Frumos Comuna Stalpeni Judetul Arges nr A74 din 06.04.2022 Descarca
Contract de prestare servicii dirigentie de santier nr A61 din 30.03.2022 Descarca
Contract de furnizare produse nr A64/8 din 31.03.2022 Descarca
Contract de achziitie publica de servicii inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara nr A133 din 18.05.2022 Descarca
Contract de furnizare nr A108/23 din 03.05.2022 Descarca
Contract de service tehnic si mentenanta sistem tehnic de securitate nr A132/94 din 17.05.2022 Descarca
Contract de furnizare nr A139 din 23.05.2022 Descarca
Contract de prestari servicii de mentenanta nr A69 din 04.04.2022 Descarca
Contract de prestari servicii ecarisaj pentru domeniul public de pe raza comunei Stalpeni nr 6156 din 08.04.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A85 din 20.04.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A102 din 28.04.2022 Descarca
Contract de prestari servicii A103 din 28.04.2022 Descarca
Contract nr 3919 din 30.05.2022 – Contract pentru finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale Descarca
Contract de prestari servicii media nr A154/240 din 02.06.2022 Descarca
Contract de furnizare nr A158 din 02.06.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A155 din 03.06.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A177 din 17.06.2022 Descarca
Contract de prestari servicii nr A178 din 17.06.2022 Descarca
Contract de achizitie publica de servicii (proiectare) nr A208 din 11.07.2022 Descarca
Contract de prestari servicii profesionale de specialitate nr A212/12 din 12.07.2022 Descarca
Contract de servicii nr 66 din 21.07.2022 Descarca
Contract de servicii nr 67 din 21.07.2022 Descarca
Contract pentru efectuarea de servicii geotehnice si hidrogeologice nr A225 din 21.07.2022 Descarca
Contract de servicii proiectare nr A244 din 03.08.2022 Descarca
Contract de executie lucrari de reparatii curente nr A268 din 19.08.2022 Descarca
Contract servicii dirigentie de santier nr A270 din 19.08.2022 Descarca
Contract de servicii proiectare A232 din 28.07.2022 Descarca
Contract de servicii verificator proiect A233 din 28.07.2022 Descarca
Contract de prestari servicii A318/58/06.10.2022 Descarca
Contract de servicii A345 din 02.11.2022 Descarca
Contract de vanzare – cumparare echipamente nr. A334/01 din 02.11.2022 Descarca
Contract servicii proiectare nr A366 din 18.11.2022 Descarca
Contract de servicii verificator proiect nr A376 din 21.11.2022
Contract de servicii verificator proiect nr A378 din 22.11.2022 Descarca
Contract de servicii proiectare nr A382 din 25.11.2022 Descarca
Contract de servicii proiectare nr A384 din 25.11.2022 Descarca
Contract de furnizare produse nr A407/47 din 12.12.2022 Descarca
Contract finantare Program cadastru – ctr.9939 din 28.12.2022 Descarca

ANUL 2021

Documente despre buget – anul 2021

Denumire Vizualizare
Contul de executie al bugetului la data de 31.12.2020 Descarca
Hotarare nr 27 din 19.04.2021 – Bugetul pentru 2021 Descarca
Hotarare nr 47 din 30.06.2021 – Rectificare buget Descarca
Hotarare nr 59 din 30.09.2021 – Rectificare buget Descarca
Hotarare nr 67 din 19.10.2021 – Virari de credite Descarca
Hotarare nr 72 din 28.10.2021 – Rectificare buget local Descarca HCL
Hotarare nr 74 din 28.10.2021 – Utilizare fond rezerva buget Descarca
Hotarare nr 81 din 25.11.2021 – Rectificare buget local Descarca
Hotarare nr 82 din 25.11.2021 – Utilizare excedent bugetar Descarca
Hotarare nr 87 din 10.12.2021 – Utilizare fond rezerva Descarca
Hotarare nr 88 din 13.12.2021 – Rectificare bugetara Descarca
Hotarare nr 89 din 20.12.2021 – Rectificare bugetara Descarca

CONTRACTE – anul 2021

Denumire Vizualizare
Contract de prestari de servicii nr 3 A din 03.02.2021 Descarca
Contract de servicii verificator proiect nr A 18 din 05.03.2021 Descarca
Contract de prestari de servicii nr 10027265 din 08.03.2021 Descarca
Contract servicii de mentenanta nr A 47 din 07.05.2021 Descarca
Contract de furnizare nr 21 din 06.05.2021 Descarca
Contract de furnizare nr 44 din 06.05.2021 Descarca
Contract de service si mentenanta sistem tehnic de Securitate nr A 66 din 14.05.2021 Descarca
Contract prestari servicii instalare sistem de securitate nr A 67 din 14.05.2021 Descarca
Contract de vanzare – cumparare comerciala nr A 71 din 14.05.2021 Descarca
Contract de furnizare nr 73 din 20.05.2021 Descarca
Contract furnizare nr A 76 din 24.05.2021 Descarca
Contract de prestari servicii A 86 din 28.05.2021 Descarca
Contract executie lucrari nr 124 din 02.07.2021 Descarca
Contract furnizare nr 3 din 05.07.2021 Descarca
Contract executie lucrari nr A141 din 07.07.2021 Descarca
Contract furnizare produse nr A 14418 din 08.07.2021 Descarca
Contract servicii dirigentie de cartier nr 149 din 13.07.2021 Descarca
Contract executie lucrari nr A 182 din 17.08.2021 Descarca
Contract de servicii nr A 184 din 17.08.2021 Descarca
Contract de furnizare nr A 185 din 17.08.2021 Descarca
Contract servicii dirigentie de santier nr A 196 din 23.08.2021 Descarca
Contract de prestari servicii instalare sistem de securitate 31.08.2021 Descarca
Contract de servicii reparatii canalizare zona Blocuri Noi 13.09.2021 Descarca
Contract de servicii de defrisare si toaletare vegetatie forestiera mai mica de 5 cm in diametru pentru investitia ” Modernizare drum de interes local DC47 Radesti – Pitigaia – pietruire” 30.09.2021 Descarca
Contract de servicii verificator proiect 06.10.2021 Descarca
Contract de servicii cadastrale si studiu topografic pentru DC 47 Radesti – Pitigaia 14.10.2021 Descarca
Contract de servicii de tiparire a tichetelor sociale pentru gradinita – 04.11.2021 Descarca
Contract de servicii proiectare din 10.11.2021 Descarca
Contract de servicii deszapezire din 12.11.2021 Descarca
Contract de servicii verificator proiect din 17.11.2021 Descarca
Contract pentru efectuarea de servicii geotehnice su hidrogeologice din 18.11.2021 Descarca
Contract de furnizare servicii din 19.11.2021 Descarca
Contract de servicii de inlocuire hidranti subterani cu hidranti supraterani pentru sistemul de alimentare cu apa in Comuna Stalpeni din 19.11.2021 Descarca
Contract de servicii verificare, reparare, montare amenajare iluminat decorativ si punere in functiune din 02.12.2021 Descarca
Contract de executie lucrari ” Reparatie canalizare zona Blocuri Noi” din 07.12.2021 Descarca
Contract servicii dirigentie de santier din 07.12.2021 Descarca
Contract de servicii expertiza tehnica din 07.12.2021 Descarca

BUGETUL COMUNEI STALPENI

in mandatul 2016 – 2020

2016

10.391.677 lei*

2017

9.226.459 lei*

2018

10.363.980 lei

2019

8.542.160 lei

2020

8.377.420 lei

Nota: *reprezinta valoarea identificata ca realizata / incasata la finalul anului. Nu sunt date publice privind suma prognozata in HCL la inceputul anului.

Toate celelalte valori sunt sume bugetate la inceputul anului. Nu sunt date publice privind suma realizata/incasata la finalul anului.

CHELTUIELILE CU ADMINISTRATIA LOCALA

in mandatul 2016 – 2020

2016

842.000 lei

2017

1.534.500 lei

2018

1.496.200 lei

2019

2.204.788 lei

2020

2.472.140 lei

Nota: suma reprezinta cheltuielile de personal ale primariei, cheltuielile cu materialele si serviciile si investitii.

Documente despre buget – anul 2020

Denumire Vizualizare
Hotarare nr 2 din 09.01.2020 privind repartizarea sumelor pentru acoperirea deficitului pe anul anterior Descarca
Hotarare nr 14 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului pe anul 2020 Descarca
Situatia financiara la 30.06.2020 Descarca

CONTRACTE – anul 2020

Contracte 2020 – 31.01 – 21.04.2020 Descarca
Contracte 2020 – 21.05 – 05.11.2020 Descarca
Contracte 2020 – Reparatii acoperis Descarca
Contracte 2020 – Grupuri sanitare Liceu Stalpeni Descarca
Contracte 2020 – Tichete si Amenajare spatiu liceu Descarca

Documente despre buget – anul 2019

Denumire Vizualizare
Hotarare nr 41 din 04.06.2020 privind Exercitiul Bugetar pe anul 2019 Descarca

Documente despre buget – anul 2018

Denumire Vizualizare
Hotarare nr 19 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stalpeni pe anul 2018 Descarca
Hotarare nr 20 din 15.02.2018 privind aprobarea Programului de investitii, reparatii si reabilitari aferent anului 2018 Descarca
Hotarare nr 32 din 22.03.2018 privind rectificarea bugetului comunei Stalpeni Descarca

Documente despre buget – anul 2017

Denumire Vizualizare
Registrul de evidenta a datoriei publice locale pe anul 2016 Descarca
Hotarare nr 29 din 22.03.2017 – privind stabilirea bugetului comunei Stalpeni pe anul 2017 Descarca
Situatia financiara la 31.12.2017 Descarca

Documente despre buget – anul 2016

Denumire Vizualizare
Situatia financiara la 31.12.2016 Descarca

Data completarii datelor: 13.05.2024

Sursa: C.J. Arges