Rapoartele anuale ale primarului

comunei Stâlpeni, județul Argeș

În conformitate cu Legea nr. 215/2001, art. 63, a administrației publice locale și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum si din dorința de a îmbunătăți în fiecare an calitatea si eficienta activității administrației locale, primarul comunei are obligația legală de a prezenta un raport privind starea economica, sociala si de mediu a localității, aferent anului anterior.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii.Codul Administrativ (OUG 157/2019) Art 155, (3)

În spiritul aceleiași bune credințe prezumate de lege, primarul poate adăuga în acest raport anual date despre activitatea Consiliului Local și al Primăriei comunei Stâlpeni, precum și despre activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Stâlpeni, respectiv a SC Apa Serv Top Stalpeni SRL.

Mai jos găsiți conținutul acestor rapoarte de activitate, așa cum au fost ele redactate și făcute publice de către administrația locală până acum:

Evidența

rapoartelor depuse în anii:

2016

nu există date publice

2017

nu există date publice

2018

nu există date publice

2019

nu există date publice

Actualizat la: 05.08.2023