Primarul localitatii Stalpeni este dl. SERBANOIU GABI

Este membru al Partidului Social Democrat.

A fost ales cu 1.252 voturi (51,59%) din 2427 total voturi exprimate și o prezență la urne de 60,88% la alegerile locale din 27 septembrie 2020. In mandatul anterior a primit 1.432 de voturi (53,79% din total votanti), la alegerile locale din 5 iunie 2016.

Serbanoiu Gabi (sursa: facebook)

Decizii ale primarului publicate online

in mandatul 2016 – 2020

2021

331 decizii emise
4 dispozitii nepublicate online

2022

143 decizii emise
deocamdata nu sunt decizii nepublicate

2023

2024

Decizii ale primarului publicate online

in mandatul 2016 – 2020

2017

0 decizii publicate online

2018

0 decizii publicate online

2019

0 decizii publicate online

2020

249 dispozitii emise
132 decizii nepublicate online

Rolul si atributiile primarului sunt prevazute in Sectiunea a doua din Codul administrativ din 03.07.2019 publicat in M.Of. al Romaniei si in vigoare de la 05 iulie 2019.

Conform art. 154, aln 1), „Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.”

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate structurat pe compartimente functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual.

El conduce institutiile publice de interes local, precum si serviciile publice de interes local si participa la sedintele consiliului local. In cadrul acestora, primarul are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum si de a formula amendamente de fond sau de forma asupra oricaror proiecte de hotarari, inclusiv ale altor initiatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul- verbal al sedintei.

In calitatea sa de autoritate publica executiva a administratiei publice locale, primarul reprezinta unitatea administrativ- teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane si straine, precum si in justitie.

Asa cum se intelege din prevederile de mai sus, primarul este reprezentantul oficial al localitatii, dispune de un aparat de specialitate pe care il propune consiliului local pentru aprobarea organizarii, astfel incat sa poata indeplini atributiile legale. Punctele de vedere din sedintele de consiliu local ale primarului sunt obligatoriu consemnate, insa este obligat prin lege sa duca la indeplinire hotararile adoptate de consiliul local.

In privinta atributiilor, primarul indeplineste urmatoarele categorii de atributii:
– in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
– in relatia de colaborare/subordonare cu consiliul local;
– in relatia cu bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
– in calitate de responsabil de serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
– alte atributii stabilite prin lege.

Functia de primar este o functie de demnitate publica.

Declaratii de avere si de interese

Anul Declaratia de avere Declaratia de interese
2021 Descarca Descarca
2020 Descarca Descarca
2019 Descarca Descarca
2018 Descarca Descarca
2017 Descarca Descarca
2016 Descarca Descarca
2015 Descarca Descarca
2014 Descarca Descarca
2013 Descarca Descarca
2012 Descarca Descarca
2011 Descarca Descarca

Sursa: C.J. Arges, Agentia Nationala de Integritate, Facebook