A fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară Consiliul Local din Stâlpeni joi, 25.08.2022, ora 16.30, ca de obicei, la Căminul Cultural Rădești, cu următoarea ordine de zi conform convocatorului:

DENUMIRE PROIECT HCL PROIECT
1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.58/03.08.2022 privind virarile de credite bugetare de la un capitol la altul. Initiator: primar Șerbănoiu Gabi. Comisia de specialitate nr. 1 și 3. Descarcă

2.  Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si utilizarea acestuia. Initiator: primar Șerbănoiu Gabi. Comisia de specialitate nr.1 și 3.

Descarcă

3.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea darii în folosință gratuită, a unui imobil teren in suprafața de 5234 mp – teren de sport Scoala Radesti si a unui imobil constructie in suprafata de 107 mp – cladire administrativa din imobilul Şcoala generala Rădeşti, ce fac parte din domeniul public al U.A.T. Stȃlpeni, catre Asociatia Club Sportiv Viitorul Radesti 2021. Initiator: primar Serbanoiu Gabi. Comisia de specialitate nr. 2 și 3.

Descarcă

 

Alte documente:

Amintim ca sedintele de consiliu au caracter public, cetatenii comunei avand dreptul de a asista la acestea, in conditiile respectarii normelor în vigoare.

Vă punem la dispoziție în acest articol și înregistrarea video a ședinței.

Vizionare plăcută!