LEGISLATIE

Consiliul local | Codul administrativ

ARTICOLUL 136 – Proiectele de hotarari ale consiliului local

(1) Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

(6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.

(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevazute de legislatia speciala.

(9) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ- teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. in situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.

(11) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

INITIATIVE ALE CETATENILOR

in mandatul 2021 – 2024

2021

1 inițiativă

2022

1 inițiativă

2023

2024

Nota: initiativele cetatenesti pot fi in dezbatere publica, inregistrate la primaria Stalpeni, aflate pe ordinea Consiliului Local sau aprobate.

Initiative ale cetatenilor in anul 2022

Denumire pe scurt Initiator Documentul spre studiu Stadiu
Proiect HCL privind „Performanța în Educația Locală” Daniel Dobrisan prin ONG-ul „Stalpeni, comuna noastră” Descarca Dezbatere publica

Initiative ale cetatenilor in anul 2021

Denumire pe scurt Initiator Documentul spre studiu Stadiu
Propunere de redenumire a unor strazi din comuna Stalpeni Daniel Dobrisan prin PNL Stalpeni Descarca Dezbatere publica

INITIATIVE ALE CETATENILOR

in mandatul 2016 – 2020

2016

niciuna

2017

niciuna

2018

niciuna

2019

niciuna

2020

6 initiative

Nota: initiativele cetatenesti pot fi in dezbatere publica, inregistrate la primaria Stalpeni, aflate pe ordinea Consiliului Local sau aprobate.

Initiative ale cetatenilor in anul 2020

Denumire pe scurt Initiator Documentul spre studiu Stadiu
Propunere de infiintare a SPCLEP Stalpeni Daniel Dobrisan Descarca Inregistrat cu nr. 3820/2020
Propunere de transmitere online a sedintelor CL Stalpeni Daniel Dobrisan Descarca Inregistrat cu nr. 3819/2020 si respins in sedinta Consiliului Local Stalpeni
Propunere de acordare pentru elevi a unei mese calde pe zi Vladut Dobrisan Descarca Inregistrat cu nr. 4298/2020
Propunere de sustinere a firmelor pentru crearea de locuri de munca Vladut Dobrisan Descarca Dezbatere publica
Propunere de dotare a unitatilor de invatamant Vladut Dobrisan Descarca Inregistrat cu nr. 4299/2020
Propunere de inrolare a UAT Stalpeni in sistemul de plata online a taxelor si impozitelor Daniel Dobrisan prin PNL Stalpeni Descarca Aprobat prin Hotarare a Consiliului Local