COMISIILE DE SPECIALITATE

mandatul 2020 – 2024

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

5 membri

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport

5 membri

Comisia pentru muncă și protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină

5 membri

 • Dima Ion
 • Dumitru Constantin
 • Nedelcu Silviu
 • Sora Bogdan
 • Stăncescu Ion
 • Dima Florin Daniel
 • Machedon Mariana Nicoleta
 • Panainte Sorin Lucian
 • Tudosescu Elena Cristina
 • Voican Laura
 • Cuțic Constantin
 • Dima Ion
 • Dumitra Laurențiu
 • Machedon Mariana Nicoleta
 • Tănase Valerică – Gigi

Surse: CJ Arges

Data ultimei completari: 01.07.2023